Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ak ste sa na redakciu Romano fóra obrátili cez e-mail, prihlásili sa na odoberanie nášho newslettra alebo ste návštevník našej webstránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. 

Tieto informácie vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. 

Kto sme? 

Sme občianske zduženie eduRoma – Roma Education Project, IČO: 42265771, zapísané v registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-39997 so sídlom na Hubeného 42, 831 53 Bratislava. Sme vydavateľom online magazínu Romano fórum.

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich spôsob spracovania a ochranu.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi – najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR)

Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e- mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu. 

Vaše osobné údaje spracovávame, ak: 

 • ste sa prihlásili na odber nášho newslettra
 • ste sa na nás obrátili cez email
 • ste nás podporili finančne
 • ste návštevníkom tejto webstránky alebo nášho profilu na sociálnych sieťach

Spracovávame nasledovné osobné údaje: 

 • vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a emailovú adresu
 • v niektorých prípadoch spracovávame aj Vaše telefónne číslo, adresu, osobné či pracovné kontaktné údaje, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom: 

 • informovania o článkoch či iných aktivitách Romano fóra prostredníctvom newslettra, na ktorý ste sa prihlásili a z ktorého sa môžete kedykoľvek odhlásiť
 • odpovedania na otázky resp. podnety, ktoré ste nám zaslali cez email 
 • spravovania webu www.romanofórum.sk a účtov na sociálnych sieťach tak, aby vám na základe analýzy dát zobrazovali obsah čo najefektívnejšie
 • kontaktovania vás ako darcu 

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nasledovného právneho základu: 

 • najčastejšie na základe súhlasu, ktorý ste nám explicit
 • ak ste podporili naše aktivity, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Tento oprávnený záujem odvodzujeme aj od verejnoprospešného účelu existencie občianskeho združenia eduRoma – Roma Education Project

Cookies 

Na webstránke romanoforum.sk používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. 

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak nesúhlasíte s ich používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia Vášho webového prehliadača, aby nebolo možné doň cookies ukladať a následne používať.

Čo sú cookies a na čo slúžia

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového prehliadača Vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.

Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

Aké cookies používame

Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies:

Nevyhnutné cookies – Tieto súbory sú potrebné na prehliadanie našich webových stránok, služieb, aplikácií a jednotlivých ich prvkov. Bez nich nie je možné poskytovať niektoré služby. 

Funkčné cookies – Tieto súbory umožňujú webovým stránkam zapamätať si vaše preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli počas ich prehliadania alebo aj vašu geografickú polohu. Môžeme vám tak prispôsobiť na mieru našu webstránku a poskytnúť jej lepšiu prezentáciu. Tieto cookies Vás osobne neidentifikujú.

Analytické/výkonnostné cookies – Tieto súbory zbierajú údaje o tom, ako používate našu webstránku. Napríklad, či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky optimalizovať a zjednodušiť ich. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú v agregovanej podobe, teda anonymné. Žiadnym spôsobom Vás osobne neidentifikujú.

Ako vymazať a zamedziť používanie cookies

Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môžete aj vo vašom webovom prehliadači. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním cookies ich nevymažete, musíte to urobiť osobitne.

Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch:

ChromeInternet ExplorerMozillaSafari

Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v angličtine)

Doba spracovania osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov: 

Osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený́ počet pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť. 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám: 

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. 

Sú nimi: Darujme.sk, Mailchimp, Facebook, Google, Websupport. 

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a 

v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. 

Miesto spracovania osobných údajov: 

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie). 

Vaše práva: 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva: 

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Ak na ich spracovanie je potrebný́ váš súhlas, vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame. 
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah. 
 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. My vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame. 
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní. 
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu. 
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobnýchúdajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. 
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov.S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 • Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto právu platniť, pošlite nám e-mail na [email protected] alebo poštou na adresu eduRoma – Roma Education Project, Hubeného 42, 831 53 Bratislava.
 • Prosíme, berte na vedomie, že predtým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií. 

Úrad na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. 

Mlčanlivosť 

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. 

Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý́ ste nám osobné údaje poskytli.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 5.4.2021.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Odkiden o ľiribena mailoha