Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov 

Ak ste sa na redakciu Romano fóra obrátili cez e-mail, prihlásili sa na odoberanie nášho newslettra alebo ste návštevník našej webstránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. 

Tieto informácie vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. 

Kto sme? 

Sme občianske zduženie eduRoma – Roma Education Project, IČO: 42265771, zapísané v registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-39997 so sídlom na Hubeného 42, 831 53 Bratislava. Sme vydavateľom online magazínu Romano fórum.

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich spôsob spracovania a ochranu.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi – najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR)

Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e- mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu. 

Vaše osobné údaje spracovávame, ak: 

Spracovávame nasledovné osobné údaje: 

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom: 

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nasledovného právneho základu: 

Cookies 

Na webstránke romanoforum.sk používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. 

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Ak nesúhlasíte s ich používaním, pokračujte podľa inštrukcií nižšie a zmeňte nastavenia Vášho webového prehliadača, aby nebolo možné doň cookies ukladať a následne používať.

Čo sú cookies a na čo slúžia

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového prehliadača Vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies sú následne odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.

Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

Aké cookies používame

Na webovej stránke používame nasledovné typy cookies:

Nevyhnutné cookies – Tieto súbory sú potrebné na prehliadanie našich webových stránok, služieb, aplikácií a jednotlivých ich prvkov. Bez nich nie je možné poskytovať niektoré služby. 

Funkčné cookies – Tieto súbory umožňujú webovým stránkam zapamätať si vaše preferencie, záujmy alebo minulé položky, pre ktoré ste sa rozhodli počas ich prehliadania alebo aj vašu geografickú polohu. Môžeme vám tak prispôsobiť na mieru našu webstránku a poskytnúť jej lepšiu prezentáciu. Tieto cookies Vás osobne neidentifikujú.

Analytické/výkonnostné cookies – Tieto súbory zbierajú údaje o tom, ako používate našu webstránku. Napríklad, či ste prezerali určitý obsah alebo ktoré stránky navštevujete najčastejšie. Vďaka týmto údajom môžeme webové stránky optimalizovať a zjednodušiť ich. Všetky údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú v agregovanej podobe, teda anonymné. Žiadnym spôsobom Vás osobne neidentifikujú.

Ako vymazať a zamedziť používanie cookies

Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môžete aj vo vašom webovom prehliadači. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním cookies ich nevymažete, musíte to urobiť osobitne.

Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch:

ChromeInternet ExplorerMozillaSafari

Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo webovom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie alebo www.allaboutcookies.org (v angličtine)

Doba spracovania osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov: 

Osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený́ počet pracovníkov a spolupracovníkov, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť. 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám: 

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. 

Sú nimi: Darujme.sk, Mailchimp, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, Websupport. 

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. 

Miesto spracovania osobných údajov: 

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie). 

Vaše práva: 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva: 

Úrad na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. 

Mlčanlivosť 

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. 

Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý́ ste nám osobné údaje poskytli.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 5.4.2021.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.