Kontakty

Vydavateľ: eduRoma – Roma Education Project o.z. 

Občianske združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22. 8. 2012 pod registračným číslom VVS/1-900/90-39997

Hubeného 2504/42, 831 53 Bratislava-Rača

[email protected]