Romano fórum je nezávislý online magazín, ktorý vydáva a v roku 2021 založilo občianske združenie eduRoma – Roma Education project. Má ambíciu prinášať kvalitné reportáže, príbehy, rozhovory či komentáre a obohacovať nimi často pokrivený pohľad verejnosti na komunitu Rómov a iné menšiny. Chce byť ich hlasom v dôležitých otázkach, ale tiež prvou voľbou pri hľadaní informácií.

Magazín však bude otvárať aj širšie celospoločenské témy ako rovnosť šancí, spravodlivý prístup ku vzdelaniu, chudoba, diskriminácia či rodová rovnosť. V neposlednom rade chce pestovať dialóg medzi predstaviteľmi rómskej menšiny a majoritnej spoločnosti. No najmä: chce byť pravdivým zrkadlom spoločnosti, v ktorej všetci spolu žijeme.

Magazín aktuálne podporujú

Romano fórum je súčasťou projektu IncluCampus, ktorý získal grant z Nórska v sume 382-tisíc eur. V sume 67-tisíc eur je projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu IncluCAMPUS je vytváranie virtuálneho a fyzického priestoru, ako aj každodenných príležitostí pre aktívne učenie sa a na podporu vzniku nových myšlienok, ideí a aktivít, ktorých výsledkom je sociálna inklúzia a aktívna občianska participácia ľudí pochádzajúcich z vylúčených rómskych komunít.

Viac informácií o aktivitách a výsledkoch projektu nájdete na eduroma.sk. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte webstránku www.norwaygrants.sk/ldi.

Čo sú Nórske granty? Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom nich prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť,
  • sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby,
  • životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo,
  • kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práv,
  • spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15 percent.

Romano fórum je v roku 2024 tiež podporované grantom od Bader Philanthropies, Inc. vo výške 22 800 dolárov.

Magazín v minulosti podporili

Canada

MRG_Europe_and_EU_logo

Online magazín Romano fórum bol podporený aj v rámci Programu Európskej Únie „Občania, rovnosť, práva a hodnoty“ (2021-2027) (ref: 101091387).

V roku 2022 bolo Romano fórum podporené grantom od Bader Philanthropies, Inc. vo výške 17-tisíc dolárov.

Odoberajte články emailom