Stanislav Cina (prekladateľ)

Spoločnosť

Marelas pes andro SNP the ačhiľa andro koncentraťiko taboris. Demavenas len le drukenca, aľe predžidžiľa, vakerel pal dadeste o Ľudovít Petík

O čhave odgele andro avrithemutňipen vaš feder dživipneste, bo kana ča len hin e školi, phares lenge te resel e buťi, phenel 71-beršengero penzistas.

Rozhovory

Sako leske na dvojinelas, o šingune les marenas the andro skľepi pal leste phirelas e arakhibnarďi. But pes dži akorestar na čerinďa, phenel o žurnalistas Patrik Banga

Oda modernones te rakinel pre Romende, aľe kana bi pes na zathoďa o kakus bičhado, the me bi ačhiľom andre špecijaliko škola, phenel sthovibnardo vaš but oprethoďi autobijografijate.

Vzdelávanie

E psichologikaňi Špotáková: Oprehazdňipen vaš romane čhavende perel pro buteripneste. Oda nane ča avka peske oda te lel goďate

„O sistemos pes čerinel, aľe polokes. O čhave sig baron,“ phenel džanďi vaš čahavorikaňi psichologijate Magdaléna Špotáková.

Odoberajte články emailom