Otvorený list ministrovi financií Igorovi Matovičovi a členom vlády

Mimovládky a osobnosti pracujúce s vylúčenými komunitami reagujú na slová Igora Matoviča, ktorý hovoril o „tunelovaní“ peňazí tretím sektorom.

Ilustračné foto – Erica Steeves on Unsplash

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 26. januára 2022 rozhodla o podpore projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách. Z rezervy vlády pôjde na tento účel jednorazová finančná pomoc Konferencii biskupov Slovenska (KBS) vo výške 330-tisíc eur.

Nespochybňujeme právo vlády podporiť projekty podľa svojho uváženia a najlepšieho vedomia a svedomia. Iba si v tejto súvislosti dovoľujeme upozorniť na to, že aj mnohé iné registrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku odvádzajú v týchto komunitách náročnú a prospešnú prácu.

Chceme veriť, že aj im sa v budúcnosti dostane rovnakej, alebo aspoň porovnateľnej podpory zo strany Vlády SR, ako sa v týchto dňoch dostalo aktivitám KBS.

Čo však spochybniť musíme, je spôsob, ako podporu z rezervy vlády obhajoval minister financií Igor Matovič. Totiž, obhajovať jednostranný a jednorazový krok vlády na podporu KBS klamlivými a paušalizujúcimi útokmi na mimovládne organizácie, považujeme zo strany ministra za účelové a mimoriadne neférové.

Kontext (pozn. redakcie): Igor Matovič obhajoval podporu KBS o.i. aj slovami: „Ak to porovnám so stovkami miliónov eur, ktoré rozkradli najmä bratislavské mimovládky, ktoré vykazovali akože bohumilú činnosť tým, že idú učiť Rómov v osadách tancovať, variť, šiť a podobne, ale v skutočnosti mali len jediný cieľ vykrádať tieto prostriedky určené na pomoc najnúdznejším ľuďom, tak je to veľmi efektívny spôsob práce s rómskou komunitou.“ 

Zástupcovia občianskeho sektora v poradnom orgáne vlády – v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie – pritom opakovane vyzývali členov Vlády SR, ako aj poslancov vládnej koalície, aby dodržiavali deklarácie Programového vyhlásenia Vlády SR o rešpekte a podpore občianskej spoločnosti a prestali šíriť hoaxy a nezmyselne útočiť na činnosť našich mimovládnych neziskových organizácií.

Chceme vyjadriť sklamanie, že minister financií je jedným z tých, ktorý tieto výzvy na partnerskú spoluprácu neustále prehliada, nerešpektuje záväzky PVV a úplne zbytočne stavia hrubé múry medzi súčasnú vládu a občiansky sektor.

Riešenie kľúčových problémov a nedostatkov vo vylúčených komunitách sa neskrýva len v pastoračnej činnosti, alebo v pomáhajúcich, doučovacích a osvetových aktivitách cirkví a mimovládnych organizácií.

Zásadný posun, po ktorom dlhodobo voláme, sa ukrýva v hlbokých systémových a štrukturálnych zmenách, ktoré však nemôže realizovať ani cirkev, ani občianska spoločnosť, ale ktoré sú plne v kompetencii vlády a parlamentu.  

Veríme v partnerský prístup a spoluprácu. Z tohto dôvodu považujeme za veľmi potrebné vytvárať priestor na to, aby (nielen bratislavské) mimovládne organizácie, ale tiež relevantné cirkvi a náboženské spoločnosti odovzdávali svoje každodenné praktické skúseností a poznatky z terénnej práce vláde, inštitúciám štátu, ako aj regionálnej a miestnej samospráve. Iba tak môžu byť budúce intervencie vlády a samospráv vo vylúčených komunitách dobre mierené, zmysluplné a efektívne.

Takáto partnerská a dlhodobá spolupráca však nie je možná, pokiaľ budeme čeliť neustálym útokom zo strany niektorých členov vlády. Preto opakovane vyzývame ministra financií Igora Matoviča, ako aj ostatných členov Vlády Slovenskej republiky, aby svojimi vyjadreniami nedehonestovali prácu mimovládnych neziskových organizácií a podporovali širokú participáciu občianskych iniciatív v hľadaní efektívnych a prospešných riešení začlenenia marginalizovaných rómskych komunít.

Život v mnohých komunitách sa darí meniť iba vďaka obetavým pracovníkom neziskových organizácií a dobrovoľníkom naprieč celým Slovenskom, ktorí si za svoju systematickú prácu zaslúžia poďakovanie.

Vlado Rafael, občianske združenie eduRoma

Zuzana Havírová, Rómske advokačné a výskumné stredisko

Občianske združenie In Minorita

Barbora Mistríková, občianske združenie Divé maky

Romano Kher – Rómsky dom

Platforma občianskych organizácií

Martina Strmeňová, Nie v našom meste

Vladimír Horváth, právnik

Peter Kočický, architekt

Viktor Teru, pedagóg

Štefan Vavrek, občianske združenie Ternipe

Vojtech Szajkó, Farebné lúče Včelince

PaedDr Elena Cinová, Únia rómskej telesnej výchovy a športu 

Branislav Tichý, analytik

Janette Knappeková a Adrián Berky, Komunitné centrum menšín 

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA
 4. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 5. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová