„Je aj na nás Rómoch, aby sme požadovali označovanie samých seba výrazom, ktorý sa spája s hrdosťou,“ píše výskumníčka Zuzana Havírová.

Slovník – ilustračné foto. Zdroj: Pisit Heng / Unsplash

Autorka je riaditeľka Rómskeho výskumného a advokačného strediska.

V roku 1971 sa stretli Rómovia z rôznych krajín v londýnskom Orpingtone na prvom Svetovom kongrese Rómov. Dohodli sa, že na označenie etnika sa bude používať výraz Rómovia – nie Cigáni.

Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že pomenovanie Cigán je historicky spájané predovšetkým v negatívnych súvislostiach. Navyše, Rómovia dostali toto pomenovanie od majority. Oni sami sa v rómskom jazyku označujú ako Roma. Výraz Amen sam Roma znamená „sme Rómovia“.

Po exkomunikácii Rómov z cirkvi v roku 1427 začala v západnej Európe platiť tvrdá protirómska legislatíva. Rómovia boli prenasledovaní a označovaní za zlodejov, podvodníkov a čarodejníkov.

Perzekúcia Rómov dosiahla najväčší rozmer počas druhej svetovej vojny a vyústila deportáciami do koncentračných táborov. Práve nacisti dôsledne používali výraz Cigán, pretože sa s ním spájali jednoznačne negatívne konotácie.

Róm a Cigán – identické výrazy?

Hoci bola na Slovensku rómska národnostná menšina uznaná v roku 1991, výraz Cigán ako synonymum slova Róm z verejného priestoru nezmizol. Ešte v roku 2014 sa v rozhodnutí Najvyššieho súdu v kauze predvolebných letákov ĽSNS píše:

„Najvyšší súd zo súčasných lexikografických príručiek slovenského jazyka (…) zistil, že slovenský jazyk rozlišuje význam podstatných mien ,cigáň‘ a „cigán“ a tieto spolu s prídavným menom „cigánsky“ patria medzi slovné tvary bežne používané v súčasnej podobe kodifikovaného štátneho jazyka. (…)

V tejto lexikografickej príručke je zároveň uvedené i prídavné meno „cigánsky“, pričom ako príklady jeho použitia v slovenskom jazyku sú uvedené konkrétne slovné spojenia (cigánska kapela, cigánsky jazyk, cigánska pečienka a pod.). Súčasná podoba kodifikovaného štátneho jazyka teda umožňuje označovať príslušníkov tejto etnickej skupiny dvoma výrazmi: „Róm“ a „Cigán“.

Z hľadiska ich jazykového významu ide o výrazy identické, pričom výraz „Róm“ sa v slovenskom jazyku uplatnil až v období nasledujúcom po spoločenských zmenách v roku 1989, a to popri výraze „Cigán“, používanom tak väčšinovým obyvateľstvom, ako aj samotnými príslušníkmi etnickej skupiny Rómov – Cigánov (napr. hudobná skupina Cigánski diabli, film aj muzikál Cigáni idú do neba, film M. Šulíka Cigán, atď.).“ 

Zmena v slovníku

Toto rozhodnutie sme mali na pamäti, keď sme v Rómskom advokačnom a výskumnom stredisku v roku 2022 posielali žiadosť ministerstvu kultúry a Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra, aby z kodifikačných príručiek slovenského jazyka vymazali výraz „cigán“ v etnickom zmysle „Cigán“.

Po stretnutí s pracovníkmi jazykovedného ústavu sme pochopili, že nie je možné slovo vymazať, no je možné ho upraviť a vysvetliť. A tak sa od roku 2023 nachádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka úprava, ktorá hovorí, že etnikum sa od roku 1971 označuje výrazom Róm.

Čo nás teší ešte viac, v slovníku sa nachádza aj vysvetlenie, ktoré hovorí, že výraz „cigán“ je hanlivé, znevažujúce označenie Róma, obyčajne používané rasisticky zmýšľajúcimi ľuďmi v oficiálnom komunikačnom priestore.

Máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým spoločnosť pochopí, že vo verejnom priestore je nevhodné používať výraz Cigán a že používaním výrazu Rómovia vyjadrujeme rešpekt a toleranciu.

Je však aj na nás Rómoch, aby sme požadovali označovanie samých seba výrazom, ktorý sa spája s hrdosťou.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Odoberajte články emailom

    Rozhovory