Latka je vysoko, očakávania nízko. Osobnosti hovoria, čo môže prezident Pellegrini spraviť pre menšiny (anketa)

Dúfam, že nový prezident bude schopný vetovať zákony, ktoré šliapu po ľudských právach, vraví aktivista Roman Samotný.

Zľava hore: Agnes Horváthová, Alexander Mušinka, Anna Plišková, Elena Gallová Kriglerová. Zľava v strede: Jurina Rusnáková, Klára Orgovánová, Martin Macko, Peter Medviď. Zľava dole: Zuzana Havírová, Tomáš Csicsó, Vladimír Horváth, Roman Samotný. Fotky – archív autorov, František Karlík. Koláž – RF

Prezidentka Zuzana Čaputová zriadila po nástupe do úradu v roku 2019 nový poradný orgán, zložený zo zástupcov národnostných menšín. Počas výkonu mandátu menšiny podporovala aj symbolicky.

Navštívila Letný tábor maďarskej mládeže Gombasek, Komunitné centrum vo Veľkom Krtíši, Múzeum rusínskej kultúry aj Tepláreň na Zámockej ulici, ktorou v októbri 2022 otriasol teroristický útok.

Aký vzťah k národnostným či sexuálnym menšinám sa dá očakávať od novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho? A aké symbolické alebo praktické kroky smerom k nim by mal spraviť?

Romano fórum sa na pýtalo zástupcov a zástupkýň menšín aj odborníkov, ktorí sa venujú menšinovým témam.


Elena Gallová Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum, kultúry a etnicity a členka Poradného výboru pre menšiny prezidentky Zuzany Čaputovej

Novozvolený prezident prakticky okamžite po zvolení zdôrazňoval, že chce byť prezidentom všetkých a chce byť čo najbližšie k ľuďom. Ak chce túto ambíciu napĺňať, mal by myslieť aj na rozmanité skupiny obyvateľov.

Na Slovensku máme už 14 oficiálne uznaných národnostných menšín, žije tu viac ako 300-tisíc cudzincov a ďalších skupín, ktoré sú pre politikov často neviditeľné. Práve prezident či prezidentka sú tými, ktorí môžu na rozmanitosť krajiny veľmi dobre poukazovať, vítať ju ako zdroj obohatenia a rozvoja. Preto by bolo veľmi vítané, ak by sa prezident pri stretnutiach s obyvateľmi sústredil aj na tieto skupiny, navštevoval ich komunity, rozprával sa s nimi o ich potrebách a víziách pre spoločnú krajinu. V praktických krokoch by mal poukazovať na pretrvávajúce nerovnosti a ponúkať vízie a kroky na ich zmierňovanie.


Roman Samotný, aktivista a zakladateľ Teplárne

Priznám sa, že nástup Petra Pellegriniho na post prezidenta vnímam skôr s nedôverou a veľkou skepsou. Ocenil by som, ak by si v prezidentskom úrade dokázal vybudovať nezávislosť a nebol len predĺženou rukou koalície. Špeciálne SNS avizovala viacero zákonov, ktoré by ešte viac znížili kvalitu života LGBTI+ ľudí, takže dúfam, že nový prezident bude schopný vetovať zákony, ktoré šliapu po ľudských právach.

Peter Pellegrini zároveň tvrdil, že chce byť prezidentom všetkých ľudí na Slovensku. Teraz má šancu ukázať aspoň symbolicky, že dôstojný život napríklad LGBTI+ ľudí či iných menšín nevymení za potľapkanie po pleci od svojich koaličných partnerov. Rovnako budem veľmi rád, ak nebude nadbiehať ruskej propagande, ale bude jasne komunikovať naše ukotvenie v EÚ a NATO. 


Alexander Mušinka, kultúrny antropológ a romista

Odpoveď na túto otázku má dve roviny. Prvou je, čo sa dá očakávať a druhou, čo by sa malo očakávať.

Na otázku, čo sa dá očakávať, musím úprimne povedať, že neviem. Novozvolený prezident totiž vychádza z politického prostredia, ktoré je podľa môjho názoru veľmi oportunistické a panuje v ňom veľký nesúlad medzi tým, čo sa deklaruje – hlavne v predvolebnej kampani – a tým, čo sa reálne robí. Preto je podľa mňa nemožné predpovedať akékoľvek kroky budúcej hlavy štátu. Aj krištáľová guľa by vedela viac.

V rovine toho, čo by sa malo očakávať, by som čakal, že v menšinových témach minimálne nedôjde k negatívnemu zvratu a udrží sa aktuálny status quo. Bol by som veľmi rád – no úprimne povedané, bol by som milo prekvapený –, ak by prezident na menšiny nezabúdal a pravidelne sa k ním pozitívne vyjadroval. Prial by som si, aby bol spoločenským prvkom, ktorý tlmí vášne, kultivuje témy menšín a jednoznačne sa postaví na ich stranu, ak sú znevýhodňované, urážané alebo nebodaj lynčované. Takýto prvok sme tu mali v prípade posledných dvoch prezidentov. Bude to však záležať od okruhu najbližších poradcov a ľudí, ktorými sa novozvolený prezident obklopí.


Peter Medviď, hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska a člen poradného výboru pre menšiny prezidentky Zuzany Čaputovej

V prvom rade mi oslovovanie národnostných menšín chýbalo od kandidátov v kampani. Táto téma v diskusii absentovala a ak sa aj niečo spomenulo, viac-menej to bolo zamerané len na maďarskú menšinu.

Novozvolený pán prezident Peter Pellegirini v kampani, ale aj po oficiálnom zvolení, viackrát spomenul, že chce byť prezidentom všetkých občanov. Preto chcem veriť, že si uvedomuje, že príslušníci národnostných menšín tvoria asi 15 percent obyvateľov Slovenska – a nie je to len maďarská menšina. Všetky menšiny by mali mať možnosť byť priamo vypočuté prezidentom, ktorý sa bude zaujímať o ich problémy a bude presadzovať aj ich záujmy v rámci možností, ktoré mu prezidentský úrad podľa ústavy poskytuje.

Pani prezidentka Zuzana Čaputová vytvorila ako prvý prezident Slovenskej republiky vlastný poradný menšinový orgán, ktorý priniesol reálne výsledky. Ak by novozvolený pán prezident takýto orgán ponechal, alebo kreoval podobný, bol by to prvý krok k tomu, aby komunikácia s menšinami nebola len symbolická, ale mohla dosiahnuť aj praktické výsledky.


Zuzana Havírová, riaditeľka Rómskeho advokačného a výskumného strediska

Očakávam a verím, že novozvolený prezident Peter Pellegrini bude zástancom práv všetkých menšín na Slovensku. Očakávam, že bude veľmi detailne posudzovať schválené zákony a že bude brať do úvahy ich dopad na život menšín v krajine. Ak zistí, že tento dopad bude negatívny, mal by urobiť všetko pre to, aby zákon nebol schválený, teda využiť právo veta a tiež podanie na Ústavný súd.

Prezidentka Zuzana Čaputová nastavila v tejto oblasti vysoký štandard a bolo by dobré, aby sa v ňom pokračovalo. Pevne verím, že v tíme Petra Pellegriniho budú odborníci a odborníčky aj na témy týkajúce sa práv menšín a že menšiny počas výkonu jeho funkcie nebudú opomínané.


Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť

Z pohľadu LGBTI+ ľudí bude kľúčové, či bude budúci prezident schopný odsúdiť útoky verejných predstaviteľov na túto komunitu a vymedziť sa voči nim. Mal by sa snažiť o zmierenie rozdelenej spoločnosti. Očakávame tiež, že parlamentná väčšina sa pokúsi presadiť zákony obmedzujúce práva LGBTI+ ľudí. Prezident by mal byť schopný brániť tomu v rozsahu svojich kompetencií – či už využitím práva veta alebo podaniami na Ústavný súd. Len tak by naplnil cieľ byť prezidentom všetkých vrátane menšín.


Vladimír Horváth, právnik venujúci sa ľudským a občianskym právam

Už počas kampane som nemal vysoké očakávania ani od jedného z kandidátov. Úprimne osloviť konkrétne rómsku menšinu sa, bohužiaľ, nepokúsil ani jeden z nich. Možno v rámci paniky pred druhým kolom, aj to však veľmi nešťastne. Časy tokenizmu (snahy o symbolické začlenenie marginalizovaných jednotlivcov do skupiny, aby sa tak vytvoril dojem inklúzie. pozn. red.) sú, dúfam, za nami.   

Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová nasadila vo vzťahu k menšinám latku veľmi vysoko. Budem sa preto vyhýbať porovnávaniu s novozvoleným prezidentom. 

Prvým praktickým krokom musí byť poctivý výber poradcov a poradkýň pre tieto témy. Ak chce Peter Pellegrini naozaj reprezentovať všetkých ľudí, nemal by hľadať pritakávačov a mal by počúvať všetky hlasy polarizovanej spoločnosti. Symbolickým krokom by malo byť, aby prezident nezabudol na menšiny pri udeľovaní vyznamenaní. Mal by preto sledovať občianske aktivity, ktoré dlhodobo zlepšujú život menšín a robia ho znesiteľnejším bez ohľadu na zloženie a rétoriku vlád.

Klára Orgovánová, riaditeľka Rómskeho inštitútu a klinická psychologička

Väčšinou nemám očakávania, takže od nového prezidenta neočakávam nič mimoriadne. Dobrý prezident by podľa mňa mal byť spravodlivý, ale aj múdry a rozvážny. Mal by sa vyjadrovať ku všetkým dôležitým veciam nášho spoločenského a politického života a adekvátne ich komentovať, aby nám pomohol overiť si vlastný názor. Vo vzťahu k menšinám na Slovensku bude potrebovať väčšiu empatiu a nevyhnutnú úroveň informácií. To bude závisieť aj od jeho ochoty obklopiť sa schopnými poradcami. 


Agnes Horváthová, zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia Romano kher

Keďže viem, že prezident nie je osobou, ktorá navrhuje zákony alebo riadi vládu, očakávala by som od neho predovšetkým morálnu a etickú podporu pred verejnosťou. S prihliadnutím na súčasné dianie však predpokladám, že aj v týchto oblastiach bude určovať hlavný smer vládna koalícia a prezident sa bude prispôsobovať okolnostiam.

Pokiaľ ide o Rómov, najsilnejším prvkom boli od roku 1989 mimovládne neziskové organizácie. V nich vyrástli osobnosti, lídri a líderky, ktoré sa neskôr uplatnili vo verejnej a štátnej sfére. Sila občianskej spoločnosti sa ukázala v neziskovom sektore. V tom čase zahraničie veľkou mierou podporovalo vzdelávanie členov občianskych združení a rozvoj tohto sektora medzi Rómami a Rómkami. Súčasná koalícia potláča silu občianskej spoločnosti a predpokladám, že nový prezident bude podporovať jej snahy.


Vlado Rafael, riaditeľ o.z. eduRoma

Očakávam, že novozvolený prezident bude vo svojej agende obhajovať a presadzovať základné ľudské práva a rešpekt k menšinám. Aj keď je jeho funkcia do veľkej miery symbolická, jeho vplyv na zlepšovanie verejnej mienky o menšinách či vyvažovanie verbálnych útokov zo strany politikov môže byť celkom účinný.


Jurina Rusnáková, vedúca Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre a poradkyňa prezidentky pre menšiny

Od pozície prezidenta možno očakávať predovšetkým symbolické kroky, ktoré však považujem za veľmi dôležité. Má mnoho možností, ako menšiny pozitívne osloviť a doručiť do väčšinovej spoločnosti správu, čím všetkým títo ľudia obohacujú našu spoločnosť a že si ich cení rovnako ako všetkých ostatných. Môže tiež upozorniť na ich starosti, problémy či znevýhodnenia.

Podľa môjho názoru je dobré, ak si novozvolený prezident zvolí nejakú podobu spolupráce s odborníkmi. Súčasná prezidentka má menšinový výbor, ktorého som sama členkou. Nikto nie je expertom na všetko a preto nečakám, že prezident bude pripravený a zorientovaný v citlivých menšinových témach – na to môže mať nablízku ľudí, ktorí sa týmto témam venujú.

Príležitostí na oslovenie menšín je viac ako dosť. Patria medzi ne pamätné dni alebo sviatky, ako napríklad Medzinárodný deň Rómov. Súčasná prezidentka sa s Rómami stretávala aj pri svojich výjazdoch do regiónov.

Mne sa veľmi pozdáva prístup, v ktorom sú menšiny zahrnuté aj do debát a aktivít, ktoré nie sú cielené priamo na ne. Príkladom môže byť, keď je Róm pozvaný do diskusie o stave zdravotníctva.

A samozrejme, prezident disponuje aj takzvanou mäkkou silou. Má svoj tím poradcov, ktorí sú v neustálej komunikácii s výkonnou mocou. Môžu jej radiť a presadzovať riešenia, ktoré budú menšinám na úžitok.


Anna Plišková, riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity a poradkyňa prezidentky pre menšiny

Myslím si, že nový prezident by mal pokračovať v tradícii, ktorú započala súčasná prezidentka pani Zuzana Čaputová. Počas svojho mandátu vytvorila poradný expertný tím zo zástupcov národnostných menšín, takže získavala informácie o problémoch menšín priamo od ich zástupcov. Pravidelné stretnutia prezidentky s členmi poradného výboru – raz za štvrťrok – boli veľmi prínosné, zamerané na aktuálne praktické otázky života menšín.

Pravidelné oceňovanie významných osobností aj z radov menšín, ktoré zaviedla, bolo a je v národnostných komunitách vnímané ako prejav úcty a rešpektu k nim. Ak by sme mali uvažovať o podobnej agende u nastupujúceho prezidenta, prínosom pre menšiny žijúce na Slovensku by bolo, ak by v tomto projekte pokračoval, prípadne rozvinul nové projekty, ktoré by menšinám garantovali aktívnu účasť na správe vecí svojich, národnostných, ale aj celospoločenských.

Myslím si, že národnostné menšiny by privítali, ak by bol u nás zriadený relevantný úrad s príslušnými právomocami, ak nie samostatné ministerstvo, ktoré by sa iniciatívne venovalo implementácii menšinových práv zakotvených v ústave a relevantných zákonoch, ako aj záväzkom Slovenska v medzinárodných dohovoroch, ktorých sme signatárom. Nový úrad by zároveň inicioval zavedenie prísnejšej kontroly implementácie týchto práv, a to v úzkej spolupráci s národnostnými menšinami a v koordinácii s príslušnými štátnymi inštitúciami, pretože úrad splnomocnenca vlády nemá vo vzťahu k uvedenej agende dostatočné kompetencie.

Mimo pozornosti prezidenta by nemala stáť ani finančná podpora národnostných menšín. Myslím si, že dotácia jednoročných projektov prideľovaná prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín nie je dostatočná, navyše je úplne nevyhovujúce jej doručenie menšinám spravidla v druhom polroku kalendárneho roka.

Iniciovanie zmien v podpore prideľovania a administrovania dotácií na národnostné projekty by malo prejsť radikálnou zmenou. Prezident a jeho úrad by mohli presondovať nastolené problémy a v rámci kompetencií iniciovať zmeny.

Myslím si, že najodvážnejším projektom v podpore menšín na Slovensku by mohlo byť iniciovanie prijatia Zákona o národnostných menšinách a ich podpore. V niektorých krajinách Európskej únie sú zavedené funkčné modely, či už prostredníctvom činnosti menšinových samospráv alebo dokonca prostredníctvom zákonného zastúpenia národnostných poslancov v zákonodarnom orgáne, podobne ako je to v Maďarsku alebo v Rumunsku.

Existuje množstvo problémov v národnostnej agende, o ktoré dlhodobo nikto nejaví záujem, alebo sa to deje formálne. Ich vyriešenie by výrazne prospelo postaveniu národnostných menšín aj reputácii Slovenska a jeho nového modelu menšinovej politiky v medzinárodnom kontexte.


Tomáš Csicsó, TikToker

Od novozvoleného prezidenta neočakávam absolútne nič. Peter Pellegrini 8. apríla zabudol na Medzinárodný deň Rómov, už bolo dva dni po voľbách. Nám Rómom stačí symbolické gesto, ale ani toho sme sa nedočkali. Na druhej strane, porazený Ivan Korčok na nás 8. apríla nezabudol a napísal niekoľko milých slov.

Vo vzťahu k sexuálnym menšinám považujem osobu Petra Pellegriniho za oxymoron. Zuzana Čaputová bola hlasom menšín a slabších, zvládla to vynikajúco. Budem spokojný, ak novozvolený prezident nebude robiť vôbec nič – aj to bude lepšie než to, čo robil počas kampane, keď šíril strach a klamstvá. 


Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 4. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová
 5. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA