Navrhované zmeny v školskom zákone môžu rómskym deťom sťažiť prístup do škôl

Ak návrh prejde, môže sa stať, že rómske deti sa budú učiť online aj počas bežných dní, myslí si šéf eduRomy Vlado Rafael.

Ilustračné foto – Nikhita S on Unsplash

Všetci očakávame, že škola má u žiakov podporovať ich socializáciu a integráciu do spoločnosti. Naposledy to však bolo práve dištančné vzdelávanie, ktoré počas prvej a druhej vlny pandémie podlomilo viacerým duševné zdravie, vylúčilo množstvo rómskych žiakov z hlavného prúdu vzdelávania a ešte viac ich ukotvilo v marginalizovanom prostredí chudobných osád.

Zaujímavé je, že zmena školského zákona, ktorú nedávno schválila vláda, nanovo upravuje inštitút dištančného vzdelávania v školskom systéme. Novela vo svojej štvrtej časti uvádza, že denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj dištančne. Maximálny rozsah má určiť štátny vzdelávací program.

Problém je, že tvorcovia novely vypustili dôležitý dôvetok, ktorý dnes vymedzuje, že „dištančná výučba sa môže realizovať len počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania“.

Učivo na diaľku aj po pandémii?

Ak toto vypustenie prejde aj v parlamente, v praxi bude znamenať, že dištančné vzdelávanie bude môcť škola realizovať aj počas bežných dní.

Nedefinovať, hlbšie nevymedziť túto formu vyučovania pre súčasnú školskú prax je od rezortu školstva nielenže nezodpovedné, ale vzhľadom na negatívne skúsenosti s dištančným vzdelávaním aj veľmi nebezpečné.

Takáto forma vzdelávania môže aj naďalej znižovať kvalitu výučby detí v školách aj ohrozovať ich duševné zdravie. S vysokou pravdepodobnosťou poslúži aj ako nástroj segregácie rómskych žiakov. Alebo dokonca ako nástroj ich vylúčenia z prezenčnej formy vzdelávania v škole.

Môže sa stať, že rómske deti sa budú učiť online aj počas bežných dní.

Dôvody pre uprednostenenie dištančného vzdelávania môžu byť vzhľadom na súčasnú prax rôzne. Riaditeľ môže mať pokušenie nariadiť ho kvôli nedostatočným priestorovým kapacitám v škole.

Alebo ak starostovia susedných obcí zrušia spoločný školský obvod,  v dôsledku čoho okolité školy odmietnu prijať skupinu rómskych detí, bude možné nariadiť im vzdelávanie v domácom prostredí.

Môže sa bežne stávať, že deti z vylúčených lokalít sa budú prostredníctvom školou zapožičanej počítačovej techniky v bežných dňoch separátne vzdelávať na online hodinách.

Školský inšpektor pri opakovaní ročníka

Novela navrhuje aj zmeny v oblasti opakovania ročníka žiakov. Ide o tému, ktorú sa vedenie rezortu školstva rozhodlo koncom leta verejne komunikovať a prisľúbilo zmeny. Ak napríklad hrozí minimálne 20 percentám žiakov hromadné opakovanie ročníka, po novom bude môcť byť pri ich komisionálnom preskúšaní aj školský inšpektor.

Viac by však pomohlo zmeniť takúto možnosť na povinnosť a následne dôkladne preveriť dôvody, ktoré viedli ku kolektívnemu opakovaniu ročníka. Najmä ak z praxe vieme, že rómski žiaci nie sú posúvaní do vyšších ročníkov aj preto, aby udržali pracovné miesta vyučujúcich v „malotriedkach“ a zabezpečili škole pravidelný prídel finančných normatívov.

Zákon nerieši ani problém spojený s návratom rómskych detí na Slovensko zo škôl v zahraničí, v ktorých podávali dobré študijné výsledky. Napriek tomu musia po návrate domov často opakovať ročník, pretože neovládajú dobre slovenský jazyk.

Stále nepoznáme definíciu segregácie

Je zrejmé, že plánované zmeny dištančného vyučovania, a tiež možnosti opakovania ročníka idú v predkladanej novele proti princípom inkluzívneho vzdelávania, ku ktorým sa rezort školstva hlási – po novom aj prostredníctvom televíznych reklám v našich obývačkách.  

Zmeny idú proti princípom inkluzívneho vzdelávania.

V novele sa, žiaľ, stále nedozvedáme nič o definícii segregácie ani o nových pravidlách pri zriaďovaní školských obvodov tak, aby v školách nesegregovali rómske deti.

Naopak, zmena vnáša do systému vzdelávania nové prvky, ktoré budú deti v školskej praxi naďalej znevýhodňovať a sťažovať im prístup ku kvalitnému nesegregovanému vzdelávaniu.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 4. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová
 5. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA