Nestavajme zraniteľných proti sebe. Osobnosti vyzývajú štát aby nerušil dotácie na ľudské práva

Všetky zraniteľné skupiny si zaslúžia pozornosť, píšu vo výzve zástupcovia mimovládok vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu.

Ilustračné foto – ľudské práva. Foto – Markus Spiske / Unsplash

Redakcia zverejňuje výzvu v jej pôvodnom znení.

Členovia a členky zastupujúce mimovládne organizácie vo Výbore na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie vyjadrujú znepokojenie nad rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým dňa 19.02.2024 zrušilo dotácie v programe Ľudské práva 2024.

V roku 2016 bol prijatý zákon č. 302/2016 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, v ktorom bolo zadefinované, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť dotáciu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmus a ostatným prejavom intolerancie, ako aj na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

V období rokov 2017 – 2022 bolo vďaka dotačnému programu Ľudské práva podporených 261 projektov rôznych občianskych združení, základných škôl, nadácií, univerzít a samospráv. Jednalo sa napríklad o projekty, ktoré sa venovali predchádzaniu rasizmu, extrémizmu, radikalizácie, antisemitizmu, šíreniu osvety o ľudských právach a slobodách medzi rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením, informovanie o právach žien, detí a seniorov.

Skupiny, na ktoré mali projekty z programu Ľudské práva dosah, boli naozaj rozmanité. Na rok 2024 bolo vyčlenených necelých 800 000 Eur a podľa vyjadrenia ministerstva má byť suma presunutá na pomoc najzraniteľnejších obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv, pričom táto oblasť je špecificky upravená od roku 2017 prijatým zákonom č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. Vďaka tomuto zákonu môžu subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov získať akreditáciu programu podpory obetí trestných činov a požiadať o dotáciu. Dotáciu je možné poskytnúť len akreditovaným subjektom, ktoré poskytujú právnu a odbornú pomoc. Od júla 2021 môžu akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia pôsobiť ako intervenčné centrá. A podľa vyjadrenia ministerstva bolo pre rok 2024 poskytnutých 2 500 000 eur pre akreditované subjekty a intervenčné centrá.

Je veľmi nešťastné stavať proti sebe zraniteľné skupiny osôb, ako to robí ministerstvo, ak prioritizuje len jednu skupinu, ktorá si zaslúži finančnú podporu. Toto je veľmi nebezpečný naratív, ktorý bude len prispievať k hlbšej polarizácii spoločnosti a neriešeniu problémov, ktoré máme v rôznych oblastiach. Všetky zraniteľné skupiny si zaslúžia pozornosť a vďaka fungujúcej dotačnej schéme ministerstva spravodlivosti boli tieto skupiny reflektované v rôznych programoch a pracovalo sa s nimi aj vďaka finančným zdrojom z programu Ľudské práva. 

Je preto pre nás neprijateľné, aby sa zastavil program Ľudské práva a odobral tak možnosť rôznym organizáciám, školám, univerzitám a združeniam realizovať projekty s rôznymi zraniteľnými skupinami. Vyzývame ministerstvo spravodlivosti, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie o zrušení dotácií v programe Ľudské práva 2024 a obnovilo konanie pre poskytnutie dotácií na rok 2024. 

Signatári a signatárky

Zuzana Havírová, podpredsedníčka VRAX, Rómske advokačné a výskumné stredisko

Maroš Chmelík, člen VRAX, Centrum pre komunitné organizovanie

Fedor Blaščák, člen VRAX, Nadácia otvorenej spoločnosti 

Jana Kadlečíková, členka VRAX, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Andrea Cox, členka VRAX, digiQ Digitálna inteligencia

Veronika Fishbone Vlčková, členka VRAX, Nadácia Milana Šimečku

Peter Kulifaj, člen VRAX, Mládež ulice

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA
 4. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 5. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová