Navrhnutý etický kódex obsahuje deväť tipov, ako prispievať k tolerantnejšej spoločnosti.

Už v roku 2014 analýza Newton Media zistila, že slovenské médiá často neinformujú o Rómoch korektne. Najčastejšou témou, o ktorej pri rómskej menšine písali, bola kriminalita. Druhé najpočetnejšie boli príspevky týkajúce sa politiky a tretiu skupinu tvorili články o pozitívnych príkladoch.

V sledovaných textoch autori informovali najmä o Rómoch a Rómkach z osád, menej o ľuďoch žijúcich v segregovaných mestských štvrtiach a len malé percento príspevkov sa týkalo Rómov integrovaných do spoločnosti.

Štyri percentá analyzovaných článkov podnecovalo voči Rómom nenávisť a 12 percent obsahovalo stereotypy, ako napríklad, že Rómovia žijú v neporiadku, sú hluční a rómski starostovia nie sú dostatočne vzdelaní.

Takmer každý desiaty článok bezdôvodne zdôraznil rómsku etnicitu osôb, o ktorých autor písal. Analýza sa zamerala na 900 príspevkov zo všetkých relevantných médií, ktoré boli publikované v období od júla do novembra 2014.

K podobným výsledkom prišla mediálna analýza Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a združenia Romano kher – Rómsky dom v roku 2017.

Zásady, ako zobrazovať menšiny v médiách

Aj na tieto štatistiky a aktuálnu mediálnu prax reaguje návrh etického kódexu zobrazovania menšín v médiách, ktorý v novembri predstavilo Rómske advokačné a výskumné stredisko (RAVS) v spolupráci s občianskym združením eduRoma.

Kódex je výsledkom práce účastníkov Akadémie menšinovej žurnalistiky, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. októbra 2023, a pripomienkovania ďalších odborníkov. Organizátorom vzdelávacieho stretnutia je združenie eduRoma – vydavateľ magazínu Romano fórum.

Riaditeľ združenia Vlado Rafael vysvetľuje, že dlhodobým cieľom akadémie je zlepšiť celkový obraz o menšinách na Slovensku.

„Preto je jedným z hlavných výstupov prvého ročníka aj návrh etického kódexu zobrazovania menšín v slovenských médiách, o ktorom by sme radi spolu so žurnalistami chceli ďalej diskutovať a doplniť ho tak, aby si ho postupne jednotlivé médiá osvojili a dodržiavali ho.“

Podľa predsedníčky RAVS Zuzany Havírovej je dôležité, akým spôsobom média informujú verejnosť. Často si všíma príspevky, ktoré sú nekorektné k rómskej menšine alebo k LGBTI+ ľuďom.

„Médiá častokrát ani nemusia vedieť, že ich príspevky môžu danej menšine uškodiť, preto sme sa zhodli, že je potrebné mať sformulované základné zásady, ako zobrazovať menšiny v médiách,“ vysvetľuje. Navrhnutý dokument je podľa nej otvorený diskusii a mal by prispieť k tomu, aby sa rôzne časti spoločnosti navzájom viac rešpektovali a tolerovali.

Autori chcú k etickému kódexu pripraviť aj metodický materiál, ktorý by ho detailnejšie vysvetľoval.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Odoberajte články emailom

    Rozhovory