Rezort školstva ako ostrovček nádeje? Menšiny nie sú prioritou ani po voľbách

Zo skúsenosti vieme, že z peňazí na rómskych žiakov štát platí svoj byrokratický aparát, píše publicista Vlado Rafael.

Ilustračné foto – Kimberly Farmer / Unsplash

Programové vyhlásenie štvrtej vlády Roberta Fica neuvádza v oblasti školskej politiky explicitne podporu inkluzívneho vzdelávania v školách, ani podporu inklúzie rómskych alebo ukrajinských žiakov.

Vláda len sľubuje, že podporí programy na odstraňovanie fyzických bariér v školách. Nerozoberá však ďalej, prečo a pre koho. Pravdepodobne tým chce docieliť dostupnosť bežných škôl pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

Dobrou správou pre zriaďovateľov a riaditeľky škôlok je, že koalícia plánuje zaviesť normatívne financovanie materských škôl. Znamená to, že škôlky sa stanú prenesenou kompetenciou štátu. Nebudú financované z podielových daní a rôznych skrytých poplatkov od rodičov, ale zo štátneho rozpočtu. To pomôže zvýšiť počet miest v materských školách a sprístupniť ich aj pre chudobné deti.

V oblasti kultúrnej politiky chce vláda pripraviť legislatívu pre inštitucionálnu reformu Matice slovenskej na verejnoprávnu inštitúciu. Podpora rómskej menšiny sa tu spomína iba v súvislosti s obnovou národných kultúrnych pamiatok, na ktorej by sa podľa vlády mali Rómovia podieľať. Vyhlásenie stroho konštatuje, že vláda bude venovať pozornosť aj aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín, marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ako a v ktorých konkrétnych oblastiach, však nie je jasné. V dokumente sa napríklad ani náznakom nespomína potrebu nového zákona na podporu kultúry a postavenia národnostných menšín.

Rómom venuje programové vyhlásenie pozornosť v osobitnej časti s názvom Vláda Slovenskej republiky a marginalizované komunity. Kabinet v nej konštatuje, že si je vedomý rozsahu pomoci z európskych alebo vnútroštátnych zdrojov, určených na inklúziu Rómov, ktoré sú podľa koalície bez výsledku a kontroly. Vláda preto chce túto podporu vyhodnotiť a zistiť, ako bolo s finančnými prostriedkami narábané. Myslím si, že tento zámer vlády je dobré podporiť.

Bude veľmi zaujímavé diskutovať s jej zástupcami o tom, kto a čo má byť financované z takzvaných „rómskych peňazí“. Zo skúsenosti totiž vieme, že z eurofondov, určených na inklúziu rómskych žiakov v školách, sa do veľkej miery financujú platy a byrokratický aparát štátnych a verejných inštitúcií. Iba malá časť prostriedkov sa dostane k učiteľom a deťom priamo do škôl.

Špeciálne vraj bude vládu zaujímať možnosť zapojenia ľudí z marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je podľa nej poznačený nedostatkom pracovnej sily. Žiada sa dodať, že problém pracovnej sily na Slovensku nespočíva v jej nedostatku, ale v kvalifikácii nezamestnaných pre potreby moderného trhu práce. A vyhlásenie vlády v oblasti školstva ani náznakom nezmieňuje, ako chce reformovať odborné vzdelávanie, aby na trh práce vstupovali z vylúčených komunít kvalifikovaní mladí ľudia.

Znenie programového vyhlásenia vlády neprekvapuje. V podstate iba odráža predvolebné programy Smeru, Hlasu a SNS, ktoré inklúziu Rómov a podporu národnostných menšín úplne ignorovali. Ostrovčekom nádeje by hádam mohol byť aspoň rezort školstva. Hoci inklúzia Rómov v programovom vyhlásení zmienená nie je, minister školstva sa jej nevyhne. K odstraňovaniu diskriminácie rómskych žiakov v školách sme sa zaviazali už v Pláne obnovy. Od ľudí z rezortu školstva navyše počuť, že minister Tomáš Drucker má pre inklúziu a podporu vzdelávania rómskych žiakov pochopenie a podporuje riešenia. Verme, že takéto nastavenie ministrovi vydrží počas celého funkčného obdobia.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 4. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová
 5. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA