Zo skúsenosti vieme, že z peňazí na rómskych žiakov štát platí svoj byrokratický aparát, píše publicista Vlado Rafael.

Ilustračné foto – Kimberly Farmer / Unsplash

Programové vyhlásenie štvrtej vlády Roberta Fica neuvádza v oblasti školskej politiky explicitne podporu inkluzívneho vzdelávania v školách, ani podporu inklúzie rómskych alebo ukrajinských žiakov.

Vláda len sľubuje, že podporí programy na odstraňovanie fyzických bariér v školách. Nerozoberá však ďalej, prečo a pre koho. Pravdepodobne tým chce docieliť dostupnosť bežných škôl pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

Dobrou správou pre zriaďovateľov a riaditeľky škôlok je, že koalícia plánuje zaviesť normatívne financovanie materských škôl. Znamená to, že škôlky sa stanú prenesenou kompetenciou štátu. Nebudú financované z podielových daní a rôznych skrytých poplatkov od rodičov, ale zo štátneho rozpočtu. To pomôže zvýšiť počet miest v materských školách a sprístupniť ich aj pre chudobné deti.

V oblasti kultúrnej politiky chce vláda pripraviť legislatívu pre inštitucionálnu reformu Matice slovenskej na verejnoprávnu inštitúciu. Podpora rómskej menšiny sa tu spomína iba v súvislosti s obnovou národných kultúrnych pamiatok, na ktorej by sa podľa vlády mali Rómovia podieľať. Vyhlásenie stroho konštatuje, že vláda bude venovať pozornosť aj aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín, marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ako a v ktorých konkrétnych oblastiach, však nie je jasné. V dokumente sa napríklad ani náznakom nespomína potrebu nového zákona na podporu kultúry a postavenia národnostných menšín.

Rómom venuje programové vyhlásenie pozornosť v osobitnej časti s názvom Vláda Slovenskej republiky a marginalizované komunity. Kabinet v nej konštatuje, že si je vedomý rozsahu pomoci z európskych alebo vnútroštátnych zdrojov, určených na inklúziu Rómov, ktoré sú podľa koalície bez výsledku a kontroly. Vláda preto chce túto podporu vyhodnotiť a zistiť, ako bolo s finančnými prostriedkami narábané. Myslím si, že tento zámer vlády je dobré podporiť.

Bude veľmi zaujímavé diskutovať s jej zástupcami o tom, kto a čo má byť financované z takzvaných „rómskych peňazí“. Zo skúsenosti totiž vieme, že z eurofondov, určených na inklúziu rómskych žiakov v školách, sa do veľkej miery financujú platy a byrokratický aparát štátnych a verejných inštitúcií. Iba malá časť prostriedkov sa dostane k učiteľom a deťom priamo do škôl.

Špeciálne vraj bude vládu zaujímať možnosť zapojenia ľudí z marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je podľa nej poznačený nedostatkom pracovnej sily. Žiada sa dodať, že problém pracovnej sily na Slovensku nespočíva v jej nedostatku, ale v kvalifikácii nezamestnaných pre potreby moderného trhu práce. A vyhlásenie vlády v oblasti školstva ani náznakom nezmieňuje, ako chce reformovať odborné vzdelávanie, aby na trh práce vstupovali z vylúčených komunít kvalifikovaní mladí ľudia.

Znenie programového vyhlásenia vlády neprekvapuje. V podstate iba odráža predvolebné programy Smeru, Hlasu a SNS, ktoré inklúziu Rómov a podporu národnostných menšín úplne ignorovali. Ostrovčekom nádeje by hádam mohol byť aspoň rezort školstva. Hoci inklúzia Rómov v programovom vyhlásení zmienená nie je, minister školstva sa jej nevyhne. K odstraňovaniu diskriminácie rómskych žiakov v školách sme sa zaviazali už v Pláne obnovy. Od ľudí z rezortu školstva navyše počuť, že minister Tomáš Drucker má pre inklúziu a podporu vzdelávania rómskych žiakov pochopenie a podporuje riešenia. Verme, že takéto nastavenie ministrovi vydrží počas celého funkčného obdobia.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Odoberajte články emailom

    Rozhovory