Šéf Eduromy Vlado Rafael vysvetľuje, prečo sa rozhodol založiť online magazín Romano fórum.

Vlado Rafael. Foto – archív VR.

Dlhšie som premýšľal nad potrebou založiť mediálny formát, ktorý by sa pravidelne a hlbšie venoval rómskym témam, a súčasne by čitateľom prinášal zaujímavosti zo života iných menšín žijúcich na Slovensku.

Toto rozhodnutie vo mne dozrelo v priebehu posledného roka. S mojim tímom v eduRome sme založili magazín Rómano fórum z týchto dôvodov:

1. Slovenskí Rómovia nemajú svoj vlastný kvalitný, moderný mediálny priestor, ktorý by písal príbehy o ich živote a postavení v spoločnosti. Romano fórum chce pre rómsku menšinu takýto priestor vytvárať.

2. Dlhodobo mi na Slovensku chýba kritická reflexia verejných politík, ktoré ovplyvňujú život Rómov v spoločnosti. Romano fórum sa o takúto reflexiu bude pravidelne pokúšať.

3. Všímam si limity a rezervy „väčšinových“ médií pri písaní a zobrazovaní Rómov. Romano fórum sa pokúsi venovať témam hlbšie a bude vyvracať rôzne dezinformácie, predsudky a mýty.

V redakcii máme ambíciu otvárať aj širšie celospoločenské témy, akými je rovnosť šancí, prístup (menšín) ku kvalitnému vzdelávaniu, alebo témy chudoby a diskriminácie. Naším odhodlaním a prácou by sme chceli prispieť k rozvoju a skvalitneniu menšinovej žurnalistiky na Slovensku.

Formát, s ktorým prichádzame, je online magazín. Nemá komerčné ambície, naopak, má skôr verejnoprospešný charakter. Azda aj preto bude pre nás o čosi náročnejšie zabezpečiť jeho dlhodobú finančnú udržateľnosť. Napriek tomu však verím, že magazín si postupne nájde svojich čitateľov naprieč spoločnosťou. A že sa mu postupne podarí osloviť aj pravidelných darcov a podporovateľov.

Redakciu magazínu povedie Paľo Lacko – politológ, občiansky aktivista a skúsený novinár. Teším sa z toho, že Paľo je plnohodnotnou súčasťou tímu eduRomy a že sme sa v úvode nášho stretnutia zhodli na potrebe založiť takýto magazínu a na tom, čo by malo byť jeho obsahom.

Rátame s tým, že Romano fórum si časom vybuduje sieť externých autorov a autoriek. A napokon, budem rád, ak do redakcie pribudnú ďalší rómski či nerómski autori – ktokoľvek s rešpektom k rôznorodosti a pestrofarebnosti moderného sveta.

Odoberajte články emailom