Zástupcovia mimovládnych organizácii vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie žiadajú vládu, aby prijala opatrenia proti stupňujúcej sa nenávisti.

Ilustračné foto – Markus Spiske/Unsplash

Redakcia zverejňuje výzvu v jej pôvodnom znení.

Odsudzujeme všetky prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie, ktoré sa v našej spoločnosti objavujú. Všetky takéto prejavy sú nebezpečné a v konečnom dôsledku môžu viesť k tak závažným a radikálnym činom, akým je aj smrteľný útok na mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave.

Vyzývame touto cestou predstaviteľov štátu, všetky spoločenské, politické a mienkotvorné elity, ako aj predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike, aby jednoznačne verejne odsúdili nenávistné prejavy namierené voči príslušníkom LGBTI+ komunity. 

Nikto sa v našej spoločnosti nesmie cítiť ohrozený pre svoju inakosť, či byť terčom rôznych nenávistných prejavov z dôvodu príslušnosti k etnickej, náboženskej alebo sexuálnej menšine. A už vôbec nesmieme pripustiť, aby takéto nenávistné prejavy prerástli do fyzických násilných útokov. 

Vyzývame preto Vládu Slovenskej republiky, aby zintenzívnila napĺňanie Programového vyhlásenia 2021-2024 a príslušných koncepčných dokumentov a realizovala opatrenia zamerané proti nenávistným prejavom, prejavom rasizmu, extrémizmu a iných foriem intolerancie. V súvislosti s týmto je potrebné posilniť materiálno-technické a ľudské kapacity na príslušných útvaroch Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národnej kriminálnej agentúry a pod. 

Súčasne vyzývame širokú verejnosť, aby sa nenechala zaťahovať do kultúrno-ideologických vojen, ktoré otvárajú zámerne záujmové skupiny s cieľom rozdeliť našu spoločnosť, ale naopak, aby vyjadrila svoj nesúhlas s nenávistnými výrokmi a komentármi – či už v online alebo offline priestore –, ktoré sú namierené voči ľuďom z LGBTI+ komunity, etnickým či náboženským menšínám. 

Aby sa do budúcnosti predišlo podobných útokom, je v neposlednom rade potrebné posilňovať výchovu k demokratickým hodnotám, dôveru v demokratické inštitúcie a realizovať preventívne aktivity zamerané proti radikalizácii a extrémizmu.

Štát musí od technologických firiem dôrazne vyžadovať, aby nebagatelizovali nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a dodržiavali zákony štátov, kde poskytujú svoje služby. 

Signatári a signatárky

Zuzana Havírová, Rómske advokačné a výskumné stredisko

Maroš Chmelík, Centrum komunitného organizovania

Erika Szabóová, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Andrea Cox, Digitálna inteligencia

Jana Kadlečíková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Peter Kulifaj, Mládež ulice

Veronika Vlčková, Nadácia Milana Šimečku

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Odoberajte články emailom

    Rozhovory