Podporovali zamestnanosť, folklór aj futbal. Pred 55 rokmi vznikla prvá rómska „mimovládka“

Zväz Cigánov a Rómov naštartoval emancipačné aktivity neuznanej národnostnej menšiny, píše etnograf René Lužica.

Dnešné priestory kaviarne Družba v bratislavských Krasňanoch, kde sa v roku 1969 konal ustanovujúci zjazd Zväzu Cigánov a Rómov. Foto – RF

V roku 1968 sa socialistickej spoločnosti nahromadili deformácie vo vzťahu k národnostným menšinám. Komunistická strana preto v apríli pripravila Akčný program, ktorý ich mal riešiť. Rómski aktivisti využili túto priaznivú politickú situáciu a 4. apríla 1968 predložili na ministerstve vnútra návrh na vznik Zväzu československých Cigánov a Rómov.

Prípravný výbor zväzu najčasnejšie pracoval v bratislavskom byte Antona Facunu. Okrem neho ho tvoril Ján Cibuľa, Ferdinand Bihari, Dezider Banga, Koloman Šándor, Ján Šarközi a František Rigo. Pôvodne chceli navrhnúť vznik celoštátnej, teda československej organizácie. Po schválení federatívneho usporiadania štátu v roku 1969 sa však slovenský i český Zväz Cigánov a Rómov budovali samostatne.

Rezort vnútra v novembri 1968 návrhu vyhovel a schválil stanovy a organizačný poriadok zväzu. Subkomisia pre usporiadanie vzťahov s národnostnými skupinami odporučila začleniť zväz ako dobrovoľnú záujmovú organizáciu do organizačnej štruktúry Národného frontu. Bolo to náhradné a krátkodobé riešenie, ktoré vyhovovalo komunistickej vláde a nemalo šancu zmierniť zakonzervovaný negatívny vzťah štátu k neuznanej menšine.

Činnosť zväzu sa mala orientovať na kultúrno-výchovné aktivity členskej základne. Rómski aktivisti sa s dosiahnutím tohto základného cieľa uspokojili. Nedostali sa k nim výhody nového národnostného zákona č.144/1968, ktorý deklarovaným národnostiam priznával práva na vzdelanie v materinskom jazyku, využívanie menšinového jazyka v úradnom styku, vydávanie tlače v jazyku národnostnej menšiny a právo na všestranný kultúrny a spolkový rozvoj.

Napätie medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska

Ustanovujúci zjazd Zväzu Cigánov a Rómov sa konal 27. apríla 1969 v bratislavskej kaviarni Družba, viedol ho Anton Facuna dočasný predseda organizácie. Do kaviarne sa zmestilo 116 účastníkov, ktorí Facunu jednohlasne schválili za riadneho predsedu. Za podpredsedu zvolili Rudolfa Baláža z Košíc, prvým  tajomníkom sa stal Alojz Pompa z Popradu a funkciu druhého tajomníka obsadil Alexander Šarközi z Bratislavy.

Väčšina členov predsedníctva alebo ich náhradníci bývali v Bratislave alebo sa do nej sťahovali. Od začiatku tak panovalo napätie a nedôvera medzi „bratislavským centrom“ a ostatnými krajmi. V hlavnom meste žilo v porovnaní so zvyškom Slovenska najmenej Rómov, takže Bratislava necítila ich potreby tak intenzívne ako ostatné regióny.

Na tento problém už na prvom zjazde upozornila spisovateľka Elena Lacková z Prešova, jedna z mála zúčastnených žien. Druhou bola Eva Davidová, ktorá zastupovala český Svaz Cikánů a Romů.

Na zjazde chýbal lekár a diplomat Ján Cibuľa, po Antonovi Facunovi druhá najvýznamnejšia osobnosť rómskeho hnutia, ktorý medzičasom žil v emigrácii. Slovenskú vládu na stretnutí zastupoval podpredseda vlády Július Hanus. Ten síce deklaroval spoluprácu štátnych inštitúcií so zväzom, no tá zostala v teoretickej rovine.

Národnostný program

Ustanovujúci zjazd schválil stanovy dobrovoľnej spoločenskej kultúrno-výchovnej organizácie, ktorej základným cieľom bolo napomáhať zlepšiť životné podmienky Rómov, ktorí podľa Antona Facunu civilizačne zaostávali 50 rokov za väčšinovým obyvateľstvom.

Ťažiskovými témami stretnutia boli všestranná starostlivosť o deti a mládež, zabezpečenie zamestnanosti a kurzov pre dospelých, sociálno-zdravotná starostlivosť a zlepšovanie životných podmienok v osadách.

Spoločenskej integrácii mali pri „zachovaní niektorých etnických odlišností Cigánov/Rómov“ napomáhať návrhy využitia rómskeho jazyka vo vzdelávaní detí, budovanie rómskych učňovských škôl, vydávanie trojjazyčného časopisu, založenie profesionálneho umeleckého telesa a múzea, vznik „Katedry Cigánológie“ na Univerzite Komenského v Bratislave, ako aj zakladanie lokálnych folklórnych súborov a športových klubov.

Účastníci zjazdu tým de facto chceli presadiť národnostný program, ich funkcionári však zaň na vláde nezabojovali. Finančná dotácia 1 milión korún z Národného frontu bolo na naplnenie všetkých týchto ambícii nedostatočná.

Na návrh Antona Facunu namiesto toho postupne vzniklo dvanásť pobočiek Butikeru, teda výrobných družstiev s vyše 600 zamestnancami, ktoré časť zisku investovali do činnosti zväzu. V podstate sa išlo o kapitalistické podnikanie, ktoré bolo v rozpore so stanovami a cieľmi Národného frontu, aj s princípmi socialistického plánovaného hospodárstva.

Sociálne istoty na úkor emancipácie

Slovenský Zväz Cigánov a Rómov narážal od samého začiatku na nezhody a intrigy medzi svojimi čelnými funkcionármi. Konflikt sa vyostroval najmä medzi predsedom Facunom a prvým tajomníkom Pompom. Facunova koncepcia zväzu bola cesta emancipácie a rovnocennej integrácie Rómov do slovenskej spoločnosti. Pompa naopak presadzoval sociálne istoty na úkor etnickej svojbytnosti Rómov.

V konečnom dôsledku prevládla druhá tendencia, ktorá na jar 1973 viedla k úradnej likvidácii zväzu aj výrobných družstiev. Výsledkom bolo dlhoročné umŕtvenie akýchkoľvek snáh o emancipáciu Rómov na Slovensku.

Aj napriek neprajnosti štátnych orgánov a opozície vo zväze dosiahli jeho členovia mnohé úspechy. V čase zániku mala organizácia 14 950 členov v 50 miestnych organizáciách. Butiker zamestnal 677 pracovníkov, finančne podporoval 22 miestnych folklórnych súborov a 34 futbalových klubov. Vlastnil tehelňu a rekreačný areál na Orave.

A hoci Zväz Cigánov a Rómov fungoval len krátko, naštartoval emancipačné aktivity neuznanej národnostnej menšiny.

Našli ste v článku chybu? Napíšte nám na [email protected].

Najčítanejšie

 1. Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie

  Lucia Matejová
  Učiteľka z Luníka IX: Stalo sa mi, že žiačky s chrípkou ušli z domu do školy, lebo im chýbalo vyučovanie
 2. Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka

  Lucia Matejová
  Pedagogická asistentka z Jarovníc: Nemám rada, keď ma niekto chváli len preto, že som Rómka
 3. Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu

  Marián Smatana
  Vyrastal v generačnej chudobe: Myslel som si, že to tak má byť a nádej mi svitla, až keď som odišiel z domu
 4. Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová

  Klaudia Goroľová
  Rómovia majú krásny zvyk, počas Vianoc si navzájom odpúšťajú, hovorí etnologička Jana Belišová
 5. Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA

  Lucia Matejová
  Ako dieťa počúvala, že je málo „rómska“ a nemá na jazyky. Potom sa zo španielskeho gymnázia dostala na školu v USA